TNM Logo
This export file contains the following wrestlers:
 • AKIRA
 • Curry Man
 • El Samurai
 • Gedo
 • GOKU-DO
 • Hiro Saito
 • Hiroshi Tanahashi
 • Hiroyoshi Tenzan
 • Jado
 • Junji Hirata
 • Jyushin Lyger
 • Kazunari Murakami
 • Kengo Kimura
 • Koji Kanemoto
 • Manabu Nakanishi
 • Masahiro Chono
 • Masahito Kakihara
 • Mike Barton
 • Minoru Fujita
 • Minoru Tanaka
 • Osamu Nishimura
 • Tadao Yasuda
 • Takashi Iizuka
 • Tatsumi Fujinami
 • Tatsutoshi Goto
 • Tiger Mask
 • Yoshihiro Takayama
 • Yuji Nagata
QuickLinks

Download
· TNM 7 SE Build 8
  (For Windows 7/8/10)
  NEW!
· TNM 7 SE Build 6
  (Virtual Machines/
  Windows XP)
· Wrestler Export Files
···································· Plugins:
· Personality Wizard
· Circuit Editor SE
· Circuit History
· Crowd Chant Editor
· Database Cleaner
· Interview Integrator
· Ratings Editor
· Special Move Wizard
· Theme Music Wizard
· TweakCirc SE 3
· Vis. Image Wizard
· Weight Class Wizard
  ·································· · All Above Plugins
····································

Order Online
TNM 7 Second Edition
TNM 7 SE PluginsHome
What's New In SE?
Downloads
Wrestler Files
Order TNM 7 SE
Order Plugins
Forums
TNM WWF Circuit