This export file contains the following wrestlers:

 • AKIRA
 • Curry Man
 • El Samurai
 • Gedo
 • GOKU-DO
 • Hiro Saito
 • Hiroshi Tanahashi
 • Hiroyoshi Tenzan
 • Jado
 • Junji Hirata
 • Jyushin Lyger
 • Kazunari Murakami
 • Kengo Kimura
 • Koji Kanemoto
 • Manabu Nakanishi
 • Masahiro Chono
 • Masahito Kakihara
 • Mike Barton
 • Minoru Fujita
 • Minoru Tanaka
 • Osamu Nishimura
 • Tadao Yasuda
 • Takashi Iizuka
 • Tatsumi Fujinami
 • Tatsutoshi Goto
 • Tiger Mask
 • Yoshihiro Takayama
 • Yuji Nagata

Last updated: August 9, 2020